artykuł nr 1

Obecny Skład Rady

Skład Powiatowej Rady Rynku Pracy przy Prezydencie Miasta Siemianowice Śląskie

Kadencja 2017-2021

  1. Wiesław Rak – Przewodniczący PRRP
  2. Grażyna Hołyś – Warmuz – Zastępca Przewodniczącego PRRP
  3. Stanisław Glados
  4. Bogdan Seweryn
  5. Artur Górny
  6. Grzegorz Budis
  7. Adam Flakus