artykuł nr 1

Kontrole PUP

L.P.Okres kontroliInstytucjaTemat kontroli
ROK 2020
111-14.08.2020r.Śląski Urząd WojewódzkiSprawdzenie prawidłowego i celowego wykorzystania środków Funduszu Pracy na organizację szkoleń dla pracowników PUP zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instrumentach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r., poz. 1482 z późn. zm.) oraz obowiązującymi aktami wykonawczymi.
215.09.2020r.Inspektor Pracy Państwowej Inspekcji PracySprawdzenie prawidłowego wyposażenia zatrudnionych w środki ochronne i oceny ryzyka zawodowego związanego z możliwością zakażenia się Covid-19

 

 

L.P.Okres kontroliInstytucjaTemat kontroli
ROK 2019
108.05.2019r.Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

Wizyta monitoringowa w zakresie prawidłowej organizacji punktu dystrybucji usług rozwojowych w ramach projektu pn. "Podmiotowy system finansowania. Śląskie".

204-10.09.2019r.Śląski Urząd WojewódzkiSprawdzenie prawidłowości prowadzenia ewidencji oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi zgodnie z obowiązującą ustawą z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz aktami wykonawczymi.

 

L.P.Okres kontroliInstytucjaTemat kontroli
ROK 2018
110.07.2018r.Archiwum Państwowe
w Katowicach
Przestrzeganie przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
210-11.07.2018r.Śląski Urząd Wojewódzki - Wydział Rodziny i Polityki SpołecznejSprawdzenie stopnia przygotowania organizacyjnego i realizacji zadań w zakresie podejmowania pracy przez cudzoziemców na terytorium RP na podstawie przepisów ustawy z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r., poz. 1065 z późn. zm.) oraz obowiązującymi aktami wykonawczymi.
301-04.10.2018r.Śląski Urząd Wojewódzki - Wydział Rodziny i Polityki SpołecznejSprawdzenie prawidłowości wykorzystania środków z Funduszu Pracy na realizację Krajowego Funduszu Szkoleniowego zgodnie z ustawą z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 1265 z późn. zm.) oraz obowiązującymi aktami wykonawczymi.
417-18.12.2018 oraz
17-18.01.2019

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

Przeprowadzenie kontroli w zakresie prawidłowej
i efektywnej realizacji projektu "Aktywizacja osób młodych bez pracy w mieście Siemianowice Śląskie (III)” realizowanego w ramach Poddziałania 1.1.1 POWER