artykuł nr 1

Ogłoszenia o naborze

Nabór na wolne stanowiska urzędnicze przeprowadzany jest na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1260)