artykuł nr 1

Organizacja Urzędu

TARCZA ANTYKRYZYSOWA - CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

Pożyczka dla mikro przedsiębiorcy

32 765-35-89

32 765-29-42

Dofinansowanie dla mikro, małego i średniego przedsiębiorcy kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników

32 765-35-97

32 765-35-94

32 765-29-56

Dofinansowanie samo zatrudnionych

32 765-29-54

32 765-35-93

32 765-29-48

Dofinansowanie dla organizacji pozarządowych kosztów

wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne

32 765-35-89

Rejestracja elektroniczna

32 765-29-53

 

CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

 

Kierownik CAZ 

32 765-35-88

Z-ca Kierownika CAZ

32 765-35-97

Pośrednictwo pracy  

32 765-35-93

32 765-29-48

32 765-16-58

Doradztwo zawodowe 

32 765-35-94

Realizacja projektów

32 765-35-82

Instrumenty rynku pracy

32 765-29-56

32 765-29-54

32 765-29-42

32 765-35-89

Szkolenia oraz Krajowy Fundusz Szkoleniowy

32 765-16-52

32 765-35-92

 

REFERAT EWIDENCJI, INFORMACJI IŚWIADCZEŃ

 

Kierownik referatu

32 765-29-53

Rejestracja osób bezrobotnych i poszukujących pracy

32 765-29-52

Informacja

32 765-29-55

Rejestracja cudzoziemców

32 765-29-53

 

REFERAT FINANSOWO – KSIĘGOWY

 

Główna księgowa

32 765-29-43

Księgowość

32 765-29-58

32 765-35-90

 

REFERAT ORGANIZACYJNO –ADMINISTRACYJNY

 

Kierownik referatu

32 765-29-57

Z-ca Kierownika

Sekretariat

32 765-16-60

Kancelaria  

32 765-29-45

Informatyk

32 765-29-47

Radca prawny

32 765-35-81