artykuł nr 1

Kierownictwo Urzędu

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Siemianowicach Śląskich

Hanna Becker

Przyjmuje Interesantów
Wtorek 11.00 - 13.00

Z-Ca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Siemianowicach Śląskich

Ireneusz Pilch

Przyjmuje Interesantów
Czwartek 9.00 - 11.00

Główny Księgowy

Beata Brzezowska

Tel. 32 765-29-43

Kierownik Referatu Organizacyjno-Administracyjnego

Katarzyna Ziemkiewicz

Tel. 32 765-29-57

Z-Ca Kierownika Referatu Organizacyjno-Administracyjnego

Maria Fryc-Warkocz

Tel. 32 765-29-57

Kierownik Centrum Aktywizacji Zawodowej

Marlena Sambor-Bańczyk

Tel. 32 765-35-88

Z-Ca Kierownika Centrum Aktywizacji Zawodowej

Jakub Kirkowski

Tel. 32 765-35-97

Kierownik Referatu Informacji, Ewidencji i Świadczeń

Anna Wolff

Tel. 32 765-29-46