artykuł nr 1

Redakcja strony BIP

Biuletyn Informacji Publicznej obsługują:

  1. Katarzyna Ziemkiewicz - Kierownik Referatu Organizacyjno-Administracyjnego 
    e-mail: kadry@pup.siemianowice.pl
    tel. 32 765 29 57
  2. Roman Bańczyk - Informatyk
    e-mail: informatyk@pup.siemianowice.pl
    tel. 32 765 29 47